Podívejte se na plánované uzavírky na silnicích v Karlovarském kraji

Podívejte se na plánované uzavírky na silnicích v Karlovarském kraji. Na Chebsku dojde k uzavírce provozu na silnici v úseku mostu ev.č. 64-006 Pata v okrese Cheb od pondělí 13. února. V okrese Karlovy Vary uzavřen provoz u obcí Vahaneč a Knínice.

Ilustrační foto

Uzavírka provozu na silnici I/64 v úseku mostu ev.č. 64-006 Pata v okrese Cheb při stavbě „I/64 rekonstrukce mostu 64-006 Pata“ v termínu od 13.02. do 29.10.2023.

V I. etapě rekonstrukce bude kyvadlový provoz řízen pomocí světelného signalizačního zařízení po východní straně silnice I/64 o minimální šíři 3,5 m (13.02. – 31.03.2023).

Ve II. etapě rekonstrukce bude obousměrný provoz veden po provizorní pozemní komunikaci a po mostním provizoriu západně od silnice I/64 (01.04. – 22.09.2023).

Ve III. etapě rekonstrukce bude kyvadlový provoz řízen pomocí světelného signalizačního zařízení po východní straně silnice I/64 o minimální šíři 3,5 m (23.09. – 29.10.2023).

Uzavírka provozu na silnici I/6 u obcí Vahaneč a Knínice v okrese Karlovy Vary z důvodu demontáže a následné montáže nadzemního vedení kabelu VVN ve dnech od 16.02 do 17.02.2023 a od 04.03. do 06.03.2023 od 08:00 do 17:00 hodin.

Objížďka se nenařizuje. Na pozemní komunikaci bude provoz zúžen na jeden jízdní pruh o minimální šíři 3,5 m. V případě nutnosti bude provoz řízen pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků zhotovitele a na nezbytně nutnou dobu zastaven – cca 10 min.

Zdroj Krajský úřad karlovarského kraje