Farníci chrámu svaté Olgy podpořili Hospic Sv. Jiří

Farníci chrámu sv. Olgy uspořádali dne 7. ledna, kdy si pravoslavná církev připomíná podle juliánského kalendáře svátek Narození Páně, charitativní vánoční koncert na podporu Hospice Sv. Jiří v Chebu. Vánoční koncert navíc věřící podpořili i uspořádáním vánoční sbírky ve prospěch zmíněného hospice. Výsledkem je celkový výtěžek ve výši 20 111 korun.

Foto: Archiv pravoslavného chrámu sv. Olgy Františkovy Lázně

„Hospic Sv. Jiří v Chebu vnímáme jako veliké požehnání, dar a důležitou službu, která v našich očích posouvá zdravotní a sociální péči o umírající a jejich rodiny v celém kraji nesmírně kupředu. Finančně podporovat takovouto neziskovku není jen normální, ale nesmírně důležité, obzvláště v této nelehké a turbulentní době,“ říká duchovní správce chrámu sv. Olgy, otec Metoděj Kout. Na charitativním koncertu se podíleli zpěváci chrámového komorního sboru ve spolupráci s hostujícími zpěváky z Prahy, sopranistkou Olgou Vít Krumpholcovou a tenoristou Vítem Vítem. Záznam koncertu je dostupný on-line na facebookových stránkách pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních na odkazu: https://fb.watch/hX36F6nbGe/

Případní dárci mohou hospic podpořit zasláním libovolné částky na transparentní účet Hospice Sv. Jiří 2000653844/2010 vedený u Fio Banky. „Ještě jednou bych rád poděkoval zpěvákům, farníkům i všem lidem dobré vůle, kteří touto cestou na hospic přispěli. Musíme se učit, že podpořit dobrou věc není výdaj, ale investice do místa, kde žijeme – do komunity, jejíž jsme sami součástí,“ uzavírá otec Metoděj.