V kostele na Vysoké požehnají vínu

Žehnání vína v den svátku sv. Jana evangelisty se uskuteční na Vysoké. Otec Řehoř požehná v úterý 27. prosince v 15 hodin přinesenému vínu. Přichystán bude dobrý čaj i svařené víno.

Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku sv. Jana připomíná tuto událost a zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané v Janových spisech. Když se požehnané víno podává k pití, říká se: „Pij lásku sv. Jana“, to znamená, vnímej Boží dobrotu a lásku, která vlévá do lidských srdcí radost a upevňuje jejich společenství.