Měření ukázalo, že třetina řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku

Říjnová akce BESIP a GrandOptical ukázala, jak jsou na tom čeští řidiči se zrakem. Z tisíců měření se ukázalo, že zhruba čtvrtina (27 %) měla správné brýle nebo čočky, 45 % potřebovalo menší změnu a u plných 28 % byla potřeba změna korekce o více než 0,75 dioptrie. U řidičů, kteří přišli na měření poprvé v životě, byla čísla výrazně horší. Bez potřeby brýlí odešla jen necelá 3 % návštěvníků, dalších 58 % s korekcí do půl dioptrie a varujících 39 % potřebovalo korekci o 0,75 a více dioptrie.

Zájem o říjnové měření zraku zdarma byl i díky kampani značný. Celkem do poboček GrandOptical našlo letos cestu o čtvrtinu více lidí než v roce 2021. 

„Ukazuje se, že největší riziko představují ti řidiči, kteří brýle dříve nepotřebovali a o své vadě ani neví nebo ji podceňují. U 32 % z nich byla objevena potřeba korekce o 0,75-1,25 dioptrie, u dalších 6 % o 1,5 -2,5 dioptrie a u 1 % dokonce ještě vyšší. To jsou už hodnoty, které řízení ovlivňují významně,“ komentuje výsledky komerční ředitel GrandOptical Pavel Krejčí. Dodává přitom, že kromě například pozdních reakcí mají vady zraku vliv i například na únavu na dlouhých cestách.

Rozdíl současné korekce s tou, kterou by správně měli mít:

 

Procentuální podíl v roce 2022

Procentuální podíl v roce 2021

Správná korekce

27 %

28 %

Odchylka do 0,5 dpt

45 %

46 %

Odchylka 0,75 – 1,25 dpt

23 %

21 %

Odchylka 1,5 – 2,25 dpt

4 %

4 %

2,5 – 3,25 dpt

>1%

1 %

3,5 a více dpt

>1%

>1%

Celkem

100 %

100 %

„Dobré vidění je klíčové pro bezpečnost na silnici, zvlášť na podzim a v zimě, kdy se výrazně zhoršuje viditelnost, a to i v časech ranní a odpolední dopravní špičky. Chodce, značky, překážky, to vše rozezná člověk se špatným zrakem výrazně později a pak mu chybí čas na reakci,“ komentuje výsledky měření vedoucí BESIP Tomáš Neřold. „Heslo vidět a být viděn platí přitom nejen pro řidiče, ale i pro cyklisty, kterým navíc při kolizi hrozí větší újma. Podle nedávného průzkumu si asi pětina řidičů, kteří je jinak nosí, do auta brýle nebere. U cyklistů to je dokonce polovina.“

Kdy naposledy byli na kontrole zraku:

 

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2019

před 3 lety a více

64 % (z toho u
19 % šlo o první vyšetření vůbec)

59 %

44 %

před 2 lety

25 %

29 %

18 %

rok a méně

11 %

11 %

38 %

Podobně jako před třemi lety a vloni se zjišťovalo, jak často lidé na kontrolu zraku chodí. Čísla se opět zhoršila a přibylo lidí, kteří si naposledy nechali změřit zrak před třemi a více lety. Doporučená frekvence měření je přitom alespoň jednou za dva roky. „Musíme brát v potaz, že toto jsou data od lidí, kteří využili akce měření zraku zdarma a mohou se od celé populace lišit, nicméně i nedávný průzkum ukázal, že doporučenou dvouletou frekvenci prohlídek očí dodržuje kolem poloviny řidičů,“ dodává Tomáš Neřold.

Měření zraku probíhalo během celého října na celkem 61 prodejnách a bylo v tomto období pro zájemce zcela zdarma. Šlo o součást společného projektu BESIP a GrandOptical zaměřeného na prevenci zrakového zdraví zejména u řidičů. 

Další detailní data z letošního měření:

V měřeném vzorku lidí bylo zastoupení mužů a žen téměř přesně půl na půl. Rozložení podle věku ukázalo naprostou většinu testovaných ve věku mezi 26 až 65 lety.