V Chebu byl otevřen skatepark

V Chebu byl otevřen skatepark. Slavnostní zahájení sportovního areálu se uskutečnilo v sobotu 15. října. Sportoviště, které se nachází na Krajince,  mohou kromě skateboardistů využívat také další  vyznavači kolečkových sportů.

Více fotografií z akce zde

„Dalším nově vybudovaným sportovištěm, které přibylo ve sportovním areálu na levém břehu Ohře, je skatepark. Ten podle zdejší komunity mladých skateboardistů v Chebu citelně chyběl,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Podle starosty Antonína Jalovce nebylo vůbec jednoduché tento projekt prosadit a problematická byla i výběrová řízení na zhotovitele. Po dvou neúspěšných pokusech se napotřetí podařilo ve výběrovém řízení najít vhodnou firmu. Sportoviště tak vyrostlo na okraji areálu na levém břehu Ohře směrem ke Koželužské ulici nákladem necelých 18 milionů korun.

 

 

Více fotografií z akce zde

Jak na svých stránkách napsali projektanti sportoviště, křivky zpevněných ploch vychází z tvarů ostatních cest v parku tak, aby areál Krajinka působil celistvým dojmem. Stávající zeleň, mobiliář a vodní pítka jsou využita a upravena pro lepší fungování. (Přemístění stávajícího mobiliáře do vhodnějšího uskupení, vytvoření stínu nově vysazenými stromy a konverze jednoho pítka na fontánu).

Více fotografií z akce zde

Vodní dílo bude v letních měsících fungovat jako ochlazovač vzduchu a zároveň jako herní prvek pro děti. V případě, že ve fontáně nebude voda, bude sloužit jako překážka ve skateparku. Skateplazu po obvodu lemuje zídka, která je obložena pálenou červenou cihlou a je podsvícena světly z betonové podlahy. Tím komunikuje s hradbami historického města, které se nachází na druhém břehu přes řeky Ohře.