V neděli 16. října dojde k omezení provozu na dálnici D6 u Lubence

V neděli 16. října dojde k uzavření levého jízdního pásu dálnice D6 u Lubence ve směru na Prahu, a to v úseku km 80,475 – 77,800, kde bude zahájena rektifikaci ložisek levé části mostu přes řeku Blšanku. Obousměrná doprava v režimu 1+1 bude vedena v pravém jízdním pásu ve směru na Karlovy Vary.

Foto: ŘSD

V neděli 6. listopadu bude ukončena práce levé části mostu a tentýž den budou stavební práce přesunuty  na jeho pravou část.

Obousměrný provoz pak bude veden v jízdním pásu ve směru na Prahu v režimu 1+1 do 30. listopadu, kdy je v plánu stavební práce ukončit.

Zdroj: ŘSD