V Chodově jsou školy na zimu připravené. Nasmlouvané mají ceny tepla i elektřiny

Po prázdninové údržbě a řadě investic jsou všechny chodovské základní a mateřské školy přichystané na nadcházející zimní období. Ředitelé škol navíc potvrdili, že neuvažují o distanční výuce a zajistili podmínky pro běžnou výuku.

Ilustrační foto Pixabay

Podle vedení města jsou pro všechna školská zařízení domluveny stabilní ceny tepla, stejně tak je nasmlouvaná i elektřina.

Městu ohledně cen tepla pomohlo mimo jiné nedávno podepsané Memoranda o porozumění, které uzavřely významní odběratelé, distributoři a výrobci tepelné energie v karlovarském regionu.

 Martin Polák