U pomníků vzdají čest padlým dozorcům Finanční stráže

U pomníků vzdají čest padlým dozorcům Finanční stráže Rudolfa Josieka a Františka Karáska. Pietní akt se uskuteční v neděli 18. září. Akce se zúčastní čestná jednotka v dobových uniformách, která vzdá poctu padlým čestnou salvou. Zároveň zazní Československá hymna a dojde k položení květů.

V 10 hodin u pomníku dozorce Finanční stráže Rudolfa Josieka v Horních Lomanech.

V 11 hodin u pomníku dozorce Finanční stráže Františka Karáska u obce Křižovatka

Akt je pořádán z. n. Praporem SOS Falknov nad Ohří, ve spolupráci s Celním úřadem pro Karlovarský kraj.

Ilustrační foto