U Komorní hůrky vzpomenou na Johanna Wolfganga Goetha

Geofyzikální centrum v Základní škole Skalná ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a městy Skalná a Františkovy Lázně zve všechny na tradiční setkání u příležitosti vzpomínky na 273. narozeniny Johanna Wolfganga von Goetha. Akce se uskuteční  u Goethovy štoly u vyhaslé sopky Komorní hůrky v neděli 28. srpna od 9 do 16 hodin.

Setkání je pořádáno v rámci Regionálního projektu Akademie věd ČR a Karlovarského kraje. Součástí krátké vzpomínky na zásluhy o štolu a pobyty J. W. Goetha v západních Čechách bude i prohlídka štoly a informace o začlenění tohoto významného vědeckého díla do světových památek kulturního dědictví UNESCO.

Komorní hůrka je malá. Její nadmořská výška je jen něco málo přes 500 m n. m., a přesto ji každý zná. Sopka vešla do vědeckého zájmu zejména v 19. století, kdy pomohla usmířit dva nesmiřitelné tábory vědců.