Bez včel by byly prodejny potravin skoro prázdné. PENNY se stará už o dva miliony včel

Před rokem PENNY instalovalo u svých centrálních skladů celkem 32 včelích úlů. V těchto dnech přidalo dalších 26 a celkem se tak v 58 úlech stará o takřka 2 milióny včel. Jako dobrý soused si PENNY uvědomuje význam včel pro produkci potravin, protože jedním ze současných environmentálních problémů je dramatický úbytek zdravých a silných včelstev. To má zásadní vliv na zemědělskou produkci v naší společnosti a nehrozí jen úbytek produktů z medu, ale jedná se především o opylování řady rostlin, které následně slouží k výrobě dalších potravin.

Takto by vypadaly prodejny potravin, pokud bychom neměli včely. 74 % výroby potravin je závislé na opylování včelami. Význam včel pro lidstvo je zásadní, mnoho lidí si to ale neuvědomuje. Někdy je proto nutné ukázat to šokujícím způsobem. Před rokem PENNY instalovalo u svých centrálních skladů celkem 32 včelích úlů. V těchto dnech přidalo dalších 26 a celkem se tak v 58 úlech stará o takřka 2 milióny včel. Twitter: foto Zdeněk Nekula

 „Před rokem jsme se rozhodli pořídit k našim logistickým centrům vlastní včelstva, protože si uvědomujeme význam včel pro produkci potravin. Ukazuje se a potvrdilo se nám, jak důležité včely pro přírodu jsou, proto jsme se letos rozhodli počet našich úlů prakticky zdvojnásobit. Chceme být nejen dobrým sousedem všude, kde působíme a přispívat ke zdravému životnímu prostředí a rozvoji biodiverzity, ale také jít ostatním příkladem,“ říká Tomáš Kubza, vedoucí logistiky PENNY.

Foto: PENNY 

Celkově došlo celosvětově za posledních 20 let k významnému úbytku včeI. Právě proto se PENNY rozhodlo umístěním včelstev do zeleně každého centrálního skladu alespoň malou měrou přispět k navýšení počtu včel u nás a poskytnout včelám vhodné podmínky k životu.

Foto: PENNY 

S přihlédnutím k doletu včel 3–5 km a umístění skladů v krajině mimo velké zemědělské monokultury je toto řešení pro chov včel téměř ideální. Právě díky okolním polím, lesům a zahradám lze totiž předpokládat, že včely budou mít dostatek potravy. Získaný med bude používán pro interní i externí prezentaci PENNY. „Poslední dva roky nebyly pro včely příznivé a medu byl nedostatek. Letos to vypadá příznivěji. Očekáváme, že z našeho medobraní budeme mít desítky kilogramů vlastního medu. To ovšem není naším cílem, tím je právě opylování květin a stromů v okolí našich skladů v souladu s přírodou,“ popisuje Tomáš Kubza.

Odborný dohled nad našimi provádí Augustin Uváčik, včelař a učitel včelařství při ČSV pro celou ČR, který se v současné době věnuje zejména budování střešních včelích stanovišť a má se včelařstvím mnohaleté zkušenosti. Úly s včelstvy jsou instalovány u centrály společnosti v Radonicích a u centrálních skladů v Jirnech u Prahy, Lipníku nad Bečvou a Dobřanech. Použity jsou typizované úly, které používá většina včelařů v ČR. Jsou natřené červenohnědou lazurou a jako včelí matky byly vybrány včely Singer F1, které jsou zárukou mírnosti, nebodavosti, nerojivosti a dobré užitkovosti jsou pro své vlastnosti vhodné i pro chov včelstev v centrech měst.

Zdroj: PENNY