Na Pomezné práce pokračují. V budoucnu by mohla vedle tvrze a chléva vyrůst i hrázděnka a stodola

Na zachráněné tvrzi Pomezná nedaleko Chebu se stále pracuje. Dostavěno je již přízemí hospodářské budovy a chystá se obnova patra.  Zároveň v místě začal další archeologický výzkum.

Foto: Archiv Petra Jašky

„Minulý rok byl pro nás opět hodně náročný, sdělil majitel tvrze Pomezná Petr Jaška. „Přes všechny nesnáze jsme ale s obnovou areálu pokročili vpřed. S projektem obnovy budovy chléva jsme dokonce zvítězili v prestižní anketě Stavby Karlovarského kraje. Letos už máme dozděné přízemí a chystáme se na obnovu patra, ale to až poté, až bude přízemí schované pod stropem, abychom mohli přistoupit k obnově zachovalých prvků původního chléva. Příští rok bychom rádi dokončili hrubou stavbu,“ vysvětlil Jaška.  „A pokud půjde vše dobře, chtěli bychom opět do některých z dalších ročníků soutěže Staveb Karlovarského kraje přihlásit samotnou dostavbu, ve které by mělo vzniknout malé muzeum zdejší lokality.

Na otázku, jaké další práce chystají na letošní rok, odpověděl: “ Letos jsme se opět pustili do obnovy obvodových zdí tvrziště. Daří se nám – postoupili jsme od západu od stodoly a momentálně  obnovujeme původní zdi kolny kolem cesty. Až budou hotovy, budeme pokračovat opět od východu podél věže úvozem k cestě, kde už proběhla první a druhá  fáze obnovy loni a předloni.

Do konce roku bychom také rádi ještě dokončili projekty obnovy obytné hrázděnky a stodoly, jejichž půdorysy už se nám podařilo přesně identifikovat“.

Před několika lety začal na pozemcích také archeologický výzkum, který letos pokračuje na částech obnovovaných zdí tvrziště. Práce jsou prováděny pod vedením Michala Beránka, archeologa  Muzea Cheb. „Právě muzeu a jeho archeologům je třeba poděkovat za vstřícný přístup i doposud odvedenou práci. Díky záchranným archeologickým výzkumům byla doposud vyčištěna budova věže včetně sklepa, znovuobjeven interiér chléva a poodhalena dlouhá historie obytné budovy bývalého statku, i obvodové zdivo pravděpodobného tvrziště“ vysvětlil majitel tvrze. Do budoucna bychom rádi odkryli studnu, která snad nebude znehodnocená, jak se na mnohých podobných místech stalo.“ upřesnil Petr Jaška.

,,S letošními pracemi nám kromě Muzea Cheb pomohl finančně Karlovarský kraj, Nadace OF a získali jsme i podporu z Fondu Zuzany & Roberta Mistríkových. Tímto bychom rádi za pomoc s obnovou poděkovali.“ doplnil Jaška

S opravami majitelé začali v roce 2015, kdy se začaly zbytky zdiva věže masivně rozpadat.  To byla právě ta chvíle, kdy si řekli, že když nezačnou s opravami, stavba spadne. Ale jak zjistili, objekt nebyl ani zanesen v katastrálních mapách, ačkoliv je již 60 let vyhlášen památkou. Celý rok tehdy trvalo, než se podařilo zapsání a pak teprve mohla začít postupná oprava.