Tip na sobotu: Poznejte a užijte si Zelený pás

Přírodní a kulturní dědictví na česko-bavorském pohraničním hřebeni je hlavním tématem 1. Dne Zeleného pásu, který se koná 4. června od 11 do 17 hodin v geotopu Hochfels u obce Stadlern. Centrum Bavaria Bohemia a četní partneři z České republiky a Bavorska informují o Zeleném pásu a zvou vás k poznávání jedinečné příhraniční krajiny s nabídkami pro malé i velké, od poučných až po zábavné.

Hüttenteich Lkrs. Tachov V Hofinger

Dvě procházky s průvodcem, které nabízí Hornofalcký lesní spolek, vás zavedou na zříceninu hradu Reichenstein, a ty zdatnější do osady Bügellohe, jejíž historie bude představena v hrané scénce. Na návštěvníky čekají ukázky starých řemesel, různé aktivity, výstava a informační stánky. Ve stanu v týpí budou „pašeráci“ vyprávět příběhy pro děti.

Hochfels bei Stadlern V Hofinger

 Dne zeleného pásu se účastní řada partnerů. Plzeňský kraj, Horní Falc s pojízdným vlastivědným vozem, mikroregion Dobrohost, Geopark Česko- Bavorsko, Bund Naturschutz, CHKO Český les, destinace Český les, Historický park Bärnau-Tachov, iKom Stiftland, Turistické centrum Hornofalckého lesa, přírodní parky Severní Hornofalcký les, Hornofalcký les a Hornobavorský les, spolek Hornofalckého lesa s vlastivědným kroužkem, spolek Pascher im Schönseer Land, nakladatelství Český les. Tradice spojené s příhraničním regionem, jako je výroba košťat, soustružení dřeva a krajkářství, jsou nejen prezentovány, ale také zvou návštěvníky, aby si sami vyzkoušeli stará řemesla. Krajkářství má v Hornofalckém lese více než stoletou tradici a od roku 2016 je zapsáno na seznamu nehmotného kulturního dědictví. Zájemci o historii najdou v muzeu pracovní skupiny pro místní historii ve Stadlernu, které bude otevřeno po celou dobu konání akce, pozoruhodnou sbírku historických fotografií z německých a českých měst v blízkosti hranic a také nejrůznější sběratelské předměty, které dnes již z běžného života z velké části vymizely.

Den zeleného pásu podporuje obec Stadlern a město Schönsee. O tělesnou pohodu v geotopu Hochfels se postarají přímí prodejci Land&Gut s produkty z regionu a sdružení obcí Stadlern. Na pódiu na náhorní plošině Hochfels se bude střídat hudba z Česka a Bavorska s krátkými informativními přednáškami a projevy čestných hostů – mimo jiné ministra vlasti Alberta Fürackera a náměstkyně ministryně životního prostředí Evy Volfové. Den zeleného pásu se koná v rámci projektu „Informační, poradenské a síťové centrum Zeleného pásu“ při Centru Bavaria Bohemia za podpory Bavorského zemského ministerstva financí a pro vlast. Akci podporuje obec Stadlern a město Schönsee.

Program:

11 – 17 hodin – areál u Hochfelsu – Výstava „Zelený pás“, projektový vůz Heimatmobil kraje Horní Falc

informační stánky, nabídky k aktivnímu zapojení se, pohoštění a hudba

11 – 17 hodin – Hauptstr. 9, 92549 Stadlern – Muzeum pracovní skupiny pro místní historie je otevřené

11 – 13 hodin – pódium – Švejk-Band

Od 11:30 každou hodinu – u informačního stánku „Geoparku Čechy-Bavorsko“

Prohlídka s průvodcem o geologii geotopu Hochfels

(Geopark Čechy-Bavorsko)

11:30 hodin – u stanu týpí – Začátek výletu pro rodiny s dětmi na zříceninu hradu Reichenstein.

Dvojjazyčně D / CZ (Hornofalcký lesní spolek)

12 hodin – pódium – Krátká přednáška „Zaniklé obce a jejich budoucnost“ s historikem Zdeňkem Procházkou

13 hodin – pódium – Slavnostní akt za účasti ministra Alberta Fürackera, náměstkyně ministryně životního prostředí Evy Volfové, předsedy krajského sněmu Franze Löfflera, předsedy krajského úřadu Waltera Jonase, vedoucího okresního úřadu Thomase Ebelinga, předsedy výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Plzeňského kraje Jana Bozděcha

14 – 16 hodin – pódium – Hudební skupina „Die Z`s“

14 hodin – projektový vůz Heimatmobil kraje Horní Falc

Procházka s průvodcem ke zřícenině hradu Reichenstein, rozhledně Böhmerwaldturm, „krajinnému kinu“ a opuštěné osadě Bügellohe. Hraná scéna v Bügellohe zavede návštěvníky do života bývalých obyvatel.

Dvojjazyčně D / CZ (Hornofalcký lesní spolek)

14 hodin – u stanu týpí – „Příběh Beni“

(spolek Pascherverein Schönseer Land)

15 hodin – pódium – Krátká přednáška: „Management návštěvníků – naučné stezky v chráněné krajinné oblasti Český les“

(Chráněná krajinná oblast Český les)

 16 hodin – u stanu týpí – „Historie Eulenbergu“

(Spolek Pascherverein Schönseer Land)

Parkování je zajištěno na začátku obce Stadlern v areálu společnosti MMM. U geotopu Hochfels není možnost parkování pro návštěvníky. Z důvodu ochrany geotopu jsou vyznačeny cesty pro návštěvníky. K dispozici jsou mobilní toalety.

Aktuální informace k programu na https://zelenypas.bbkult.net

Akce se koná v rámci projektu “ Informační, poradenské a kontaktní centrum Zeleného pásu“ za podpory Bavorského zemského ministerstva financí a vlasti.

Zdroj: Centrum Bavaria Bohemia