Policistky a policisté z Karlovarského kraje si převzali ocenění

V pátek dne 20. května 2022 v dopoledních hodinách se v Karlovarském městském divadle uskutečnilo slavnostní předávání ocenění policistkám a policistům Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Foto: Policie ČR

Na samém počátku slavnostní akce zazněla znělka Policie ČR, po níž následoval za znění Husitského chorálu příchod čestné jednotky s praporem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Foto: Policie ČR

„Je tomu více jak dva roky, kdy jsme se naposledy sešli za účelem ocenění těch z Vašich kolegyň a kolegů, kteří vykonávali službu u Policie České republiky více jak 10 let. Uplynulé období bylo pro Policii České republiky složité. Museli jsme řešit řadu úkolů a opatření, se kterými jsme se v minulosti nesetkali. Nejprve to bylo díky opatřením souvisejícím s pandemií Covid 19 a nyní od února tohoto roku povinnosti spojené s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny. Docházelo k dělení kolektivů na skupiny, uzávěrám hraničních přechodů do SRN, dvou okresů Karlovarského kraje a v nedávné době vybudování, zprovoznění a především personální zajištění asistenčního centra pomoci Ukrajině. Vše jsme zvládli a prokázali, že jsme jeden vynikající tým. Z tohoto místa bych Vám chtěl za Vaši práci poděkovat, poděkovat i Vašim kolegům, kteří zde nejsou a v neposlední řadě i Vašim rodinám, které Vám vytváří potřebné zázemí, klid a pohodu pro práci. Jako výraz poděkování za Vaší dlouhodobou službu pro občany této země a věrnost Policii České republiky dnes převážná většina z Vás obdrží z rukou prvního náměstka policejního prezidenta medaile pana policejního prezidenta za věrnost tří stupňů. Předem každému oceněnému blahopřeji a velmi mu to přeji.“ sdělil na úvod krajský ředitel brig. gen. Mgr. Petr Macháček.

Foto: Policie ČR

Celkem 101 policistů a policistek si převzalo za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a trvání služebního poměru v délce 10 let, 20 let a 30 let medaili III. stupně, II. stupně a I. stupně.

Foto: Policie ČR

Medaile policejního prezidenta si ocenění policisté a policistky převzali z rukou prvního náměstka policejního prezidenta genmjr. Ing. Tomáše Lercha, který se této slavnostní chvíle zúčastnil. První náměstek policejního prezidenta a krajský ředitel osobně poblahopřáli každému oceňovanému policistovi a policistce. Dámy navíc obdržely od krajského ředitele květinu.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěšných pracovních let.

mjr. Bc. Kateřina Pešková