Milíkovský statek je uzavřen. Při páteční bouřce došlo k jeho poškození

Milíkovský statek je dočasně uzavřen. Při páteční bouřce došlo k jeho poškození. Na část objektu spadl strom. Statek byl po rekonstrukci slavnostně otevřen v rámci Dnů evropského dědictví v září loňského roku.

Celý areál statku nabízí vhled do života zemědělské usedlosti na Chebsku koncem 19. a v první třetině 20. století. Statek v Milíkově – Na usedlosti, kterou zakoupil Karlovarský kraj v roce 2008, byly zahájeny postupné rekonstrukční práce již v roce 2013, dokončeny byly v loňském roce.

Foto: Muzeum Cheb

*V první etapě, byla opravena budova stodoly a následně se v roce 2016 uskutečnily práce na kolně. V roce 2017 byl statek pro veřejnost uzavřen a zahájily se stavební úpravy na obytném stavení a malém domečku v místech původních samostatných chlévů, který bude sloužit jako pokladna. Zároveň byl vystavěn zcela nový objekt sociálních zařízení pro návštěvníky.

Stavební práce na obytném stavení se soustředily v maximální míře na záchranu dochovaných dřevěných prvků původního roubení a hrázdění. Části, které byly dožilé a nebylo je možné zachovat, byly nahrazeny novými. Během stavebních úprav byly respektovány původní pracovní postupy. Opravami, které striktně dodržovaly původní vnitřní členění budovy, prošel také interiér.

Obytný dům, kolna a stodola budou využívány jako prostor expozice. Celý areál statku nabídne vhled do života zemědělské usedlosti na Chebsku koncem 19. a v první třetině 20. století. Proměnou prošel rovněž okolní pozemek. Byly vysazeny nové stromy a keře. Za stodolou návštěvníci najdou dvě osetá a osázená políčka. Před průčelím obytného stavení byla zřízena typická předzahrádka.

*Zdroj: KÚKK