Na neděli je přichystána exkurze ašskou krajinou

Jak historické užívání krajiny ovlivnilo její současnou podobu? Jaké biotopy a typy krajiny mají kořeny hluboko v minulosti a jaké jsou naopak úplné nové? Součástí exkurze, která se uskuteční v neděli 1. května v 10 hodin, bude i ukázka odběru sedimentárního profilu z rašeliniště a diskuze výsledků získaných paleoekologickým výzkumem.

Foto: Archiv organizátorů

Sraz: Újezd u Krásné, na konci asfaltové cesty (50.2495386N, 12.1274339E)

Délka exkurze: 3 hod, cca 3-4 km

S sebou: gumáky nebo sandály, cesta povede i zamokřenými biotopy

Průvodcem bude: Petr Kuneš, Albert Šturma

Kontakt: albertsturma@gmail.com