Tématem přednášky budou unikátní přírodní jevy – západočeská zemětřesení

Tématem přednášky, která se uskuteční v chebském muzeu budou západočeská zemětřesení. Přítomní se seznámí s tím, jak projevy zemětřesení souvisí s hlubší stavbou zemské kůry, která je v této oblasti ovlivňována podzemními fluidy. Přednášejícím bude Milan Brož. Akce se uskuteční ve čtvrtek 10. března od 17.30 hodin ve Valdštejnské obrazárně.

Ilustrační foto

Přednáška Milana Brože a kolektivu spoluautorů (Jana Doubravová, Jakub Klicpera, Pavla Hrubcová, Tomáš Vylita a Jiří Mesner), jejíž celý název zní: “Nejen západočeská zemětřesení jsou unikátním přírodním jevem Karlovarského kraje – Geofyzikální Centrum ve Skalné vychovává nové přírodovědce pro západní Čechy”, seznámí posluchače s tím, jak projevy západočeských zemětřesení souvisí s hlubší stavbou zemské kůry, která je v této oblasti ovlivňována podzemními fluidy. Tyto projevy jsou jak v genezi minerálních pramenů, tak i ve čtvrtohorní vulkanické činnosti. K seismické síti  WEBNET, která sleduje západočeská zemětřesení na 24 povrchových stanicích se nyní připojí i seismické stanice ve čtyřech průzkumných vědeckých vrtech. S těmito geofyzikálními studii vedenými Geofyzikálním ústavem se seznamují žáci geofyzikálního centra ve Skalné, aby v budoucnu posunuli poznání těchto přírodních fenoménů.