Video: Podívejte se, jak pokračuje stavba lávky na Švédský vrch

Video: Podívejte se, jak pokročila stavba nové lávky na Švédský vrch. *Oproti původní lávce je z důvodu zabezpečení bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch prodloužena přibližně o 100 metrů a je tak volně napojena na stávající místní cestní síť. Díky tomu bude na obou koncích zajištěn bezbariérový přístup. Celková délka přemostění bude 396 m, výška mostu nad terénem 10,4 metru.

Video: Milan Daněk

Architektonicky je lávka řešena jako spojitá mostní konstrukce napnutá ve výškovém zakružovacím oblouku přes jižní část kolejiště nádraží, s hlavním polem přes třídící kolejiště zavěšeným na dvojici ocelových pylonů prostřednictvím lanových závěsů s poloharfovým uspořádáním. Stavba by měla být hotová příští rok v září.

Foto původní lávky: Milan Daněk

*Zdroj: https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/lavka-pro-pesi-a-cyklisty-pres-kolejiste-nadrazi-v-chebu-392