Geolog Petr Rojík zavede návštěvníky přednášky na Cestu z Chebu do středu Země

Geolog Petr Rojík zavede návštěvníky přednášky na Cestu z Chebu do středu Země. Akce, která otevře další ročník přednáškového cyklu Z Chebu křížem krážem, se uskuteční ve středu 23. února od 17.30 hodin v chebském muzeu.

Foto: Archiv chebského muzea

Hrdinové Vernova románu „Cesta do středu Země“ se nasoukali dolů jícnem vyhaslé islandské sopky. Věřme, že se to podaří i nám z vulkanického Chebska. Nepotřebujeme přilbu, stačí trocha obrazové techniky. Díky ukázkám pevných hornin, tvárných kamenů, vysokotlakých minerálů, útržků hornin vynesených sopkami, impaktových hornin a meteoritů si na každou zemskou sféru budeme moci sáhnout.

Foto: Archiv Petra Rojíka

Další akce:

čtvrtek 3. března 2022 od 17.30 – Krajina Ašska v proměnách času

čtvrtek 10. března 2022 od 17.30  – Milan Brož a kolektiv – Nejen západočeská zemětřesení jsou unikátním přírodním jevem Karlovarského kraje…

čtvrtek 31. března 2022 od 16.00 – prohlídka výstavy

Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje s jejím spoluautorem vulkanologem Vladislavem Rapprichem

čtvrtek 31. března od 17 hodin – Vladislav Rapprich – Kouzlo sopek Karlovarského kraje