Najdete-li ve volné přírodě odložená mláďata, nesnažte se jim pomáhat, obvykle vaši pomoc vůbec nepotřebují

S prvním jarním oteplením se v přírodě objevují také mláďata volně žijících živočichů. Již nyní v únoru můžeme narazit na zajíčky, později na jaře se přidají například srnčata. Samice obou těchto druhů nechávají svá mláďata odložená a vrací se k nim jen několikrát za den. Nález osamoceného mláděte neznamená, že je opuštěné. Nesnažte se mu pomáhat!

Ilustrační foto

První jarní oteplení přineslo ještě vyšší návštěvnost přírody, než jakou jsme mohli pozorovat v průběhu celého kovidového roku. Zvýšený zájem o přírodu ale znamená také zvýšený příliv „zachráněných“ mláďat zajíců, který hlásí jak myslivci, tak záchranné stanice živočichů. Zajíčata ale tuto lidskou péči nepotřebují! Neodnášejte je!

Zajíčata se rodí osrstěná, vidící a s vyvinutou termoregulací. Matka zaječka je zanechává volně ležet v nadzemním pelechu. Opouští je proto, aby k nim nepřitahovala pozornost predátorů. Jedná se o její přirozené chování. Vrací se je několikrát denně nakrmit. Odnést taková mláďata proto není pomoc, spíše se pro ně jedná o rozsudek smrti – odchov v lidské péči bývá velice složitý a často neúspěšný. Podobné je to i s malými srnčaty, která se rodí v květnu a červnu. Pokud už se srnčí zvěř podaří odchovat, obvykle není možné vypustit ji do volné přírody. Zvláště srnci bývají v dospělosti agresivní a silně teritoriální, složitý je tak i jejich chov v zajetí.

Ilustrační foto Pixabay

Najdete-li ve volné přírodě odložená mláďata, nesnažte se jim pomáhat, obvykle vaši pomoc vůbec nepotřebují. To, že jsou momentálně osamocená, neznamená, že jsou opuštěná. Jejich matka se k nim dříve či později vrátí. Abyste mláďata ani matku zbytečně nestresovali, co nejklidněji a nejrychleji dané místo opusťte. Nejlépe stejnou cestou, kudy jste přišli. Snažte se vyhnout nadměrnému pohybu v okolí mláďat. Čím více svého pachu na místě zanecháte, tím více bude matka při návratu stresována. Mláďat se nedotýkejte ani s nimi nijak nemanipulujte. Nejen, že byste je tím ohrozili na životě, ale rovněž byste se dopustili přestupku proti zákonu, ve větším množství i trestného činu.

Ačkoliv se jedná o vzácný jev, protože divoká prasata se kontaktu s člověkem snaží vyhnout, je v současnosti již celoročně možné narazit na markazíny, malá pruhovaná selátka. Od jejich matky (bachyně) člověku hrozí bezprostřední nebezpečí. Úrazy způsobené divokými prasaty bývají závažné a život ohrožující. Doporučení i v tomto případě zní: urychleně místo nálezu opustit.

Zdroj: ČSOP