V domě určeném k demolici začal třídenní hasičský výcvik

Město Cheb připravuje v následujících měsících  demolici panelového domu v ulici Kamenná 40. Jedná se o dům nacházející se v městské památkové rezervaci stojící v blízkosti mostu přes Ohři naproti klášteru Křížovníků. V době od 8. do 19. února zde probíhá výcvik hasičů, který je zaměřen na hašení požáru a řezání konstrukcí pomocí vysokotlakého zařízení COBRA, na práci s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru a na záchranu osob při požárech.

Tento výcvik bude „na ostro“. To znamená se zakládáním skutečného ohně a použitím hasiv (vody). Dá se předpokládat i viditelný vývoj kouře, který by se ovšem měl bez problémů rozplynout a neměl by nikoho ohrožovat na zdraví, či být jinak nebezpečný.

Smyslem výcviků je cyklické proškolení všech hasičů.

Výcviků se zúčastní jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z požární stanice Cheb,Karlovy a jednotka Hasičského záchranného sboru Cheb, Správy železnic, státní organizace , která sice vysokotlakým zařízením COBRA nedisponuje, ale potřebuje se s tímto zařízením blíže seznámit a zvážit jeho použití při jejich zásazích.

Fotografie byly pořízeny v den prvního výcviku s vysokotlakým zařízením COBRA 

Zdroj: Drážní hasiči Cheb