Kontroly heren pokračují. Nelegální automaty budou zlikvidovány

Karlovarští celníci provedli od začátku roku více než 30 kontrol hazardu. Na konci listopadu zadrželi v Chebu dalších pět nelegálních herních zařízení. Po pravomocném rozhodnutí budou nelegální automaty zlikvidovány.

„Jednou z mnoha kompetencí Celní správy České republiky je kontrola provozování hazardních her,“ uvedla Po pravomocném rozhodnutí budou nelegální automaty zlikvidovány. „Příslušníci oddělení dohledu nad subjekty Celního úřadu pro Karlovarský kraj vykonávají dozor v oblasti provozování hazardních her podle zákona o hazardních hrách a souvisejících předpisů. Zaměřují se jak na legální, tak i na nelegální provozování hazardních her,“ sdělila.

Přestože nelegálního hazardu v Karlovarském kraji v poslední době výrazně ubylo, celníci dále herny monitorovali a kontrolovali. „Od září do konce listopadu provedli jedenáct kontrol, z nichž byly čtyři pozitivní a jedna kontrola skončila zabavením pět kusů kvízomatů typu Pegasus v hodnotě 500 tisíc korun v nelegální herně v Chebu,“ informovala mluvčí.

Z důvodu mechanického připevnění technických herních zařízení byl ke kontrole přizván zámečník, který připevnění odstranil. Podle Lenky Havelkové nelegální automaty celníci z provozoven odvezli do skladu celní správy. Zjištěná porušení zákona budou projednána v rámci správního řízení, při němž provozovateli hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun a zabrání či propadnutí veškerého herního zařízení, jež k provozování nelegální hry sloužilo. Po pravomocném rozhodnutí budou nelegální automaty zlikvidovány.

Celníci zaměřují kontroly také na legální provozování her, zda jsou provozovány v souladu se zákonem o hazardních hrách. „Ve čtyřech případech zjistili v karlovarském regionu pochybení legálních provozovatelů hazardních her, nejčastěji se jednalo o nedodržení podmínek uvedených v základním povolení,“ doplnila mluvčí s tím, že provozovatelé hazardních her se dopustili porušení zákona také tím, že nedodrželi povinnosti související s identifikací a evidencí návštěvníků herního prostoru, čímž byla mimo jiné umožněna účast na hazardní hře i osobám bez platné registrace a na cizí uživatelské konto.

Všechny výše uvedené případy předali celníci k dalšímu řízení právnímu oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj. Za uvedené přestupky lze provozovatelům hazardní her uložit pokuty do výše 3 milionů korun.