Strážníci budou měřit rychlost na frekventovaných ulicích

Městská policie Cheb přijala bezpečnostní opatření, a to měření rychlosti vozidel v Chebu. Toto opatření má za cíl zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zlepšení plynulosti silničního provozu a zvýšení bezpečnosti chodců.

Strážníci toto měření provádějí a budou nadále provádět v nejvíce frekventovaných ulicích a v době, kdy je překročením nejvyšší povolené rychlosti nejvíce ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Městská policie děkuje všem ohleduplným řidičům.

 ředitel Městské policie Cheb Bc. Pavel Janošťák