Národopisná kamna W. Russe procházejí předposlední etapou obnovy

Kamna ze sbírky Muzea Cheb, která vytvořil v letech 1941-1944 sochař a keramik Willy Russ procházejí předposlední etapou obnovy. Jsou hodnotná nejen svou jedinečností a řemeslným zpracováním, ale i historickou a etnografickou vypovídací hodnotou Dne 13. dubna proběhla v Atelieru restaurování kachlových kamen prohlídka provedených prací na restaurování národopisných kamen Williho Russe.

Foto: Muzeum Cheb

Byly projednány různé varianty tvarového a barevného pojednání nově modelovaných chybějících hlaviček a zvířecích figurek. Po prohlídce nabídnutých variant bylo rozhodnuto, že u figur a výjevů, kde existuje dostatek doložených podkladů (původních předloh nebo fotografií kamen z atelieru Williho Russe), bude použita realistická modelace obličejů. Zejména se jedná o krojované páry, kde jsou obličeje větší. Tam kde dostatek podkladů není, bude modelace pouze náznaková.

Foto: Muzeum Cheb

Jako povrchová úprava byla zvolena varianta s povrchem opatřeným barevnými engobami překrytými tenkou vrstvou transparentní glazury, tedy varianta s odstínem blízkým originálu s polomatným povrchem, která nejlépe koresponduje s celkovou výzdobou kamen, a zároveň je díky méně lesklému povrchu odlišitelná od původního originálu.

Foto: Muzeum Cheb

Dokončeno bylo hledání odstínů glazur pro chybějící geometrické části výzdoby kamen, které by se naopak měly maximálně přiblížit originálu. Byly předloženy některé již hotové keramické doplňky.

„V současné době jsou domodelovány a poprvé vypáleny všechny chybějící hlavičky a zvířecí figury. Následovat bude jejich malování engobami a výpal s transparentní glazurou,“ uvedla ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová. V glazované keramice pokračuje doplňování větších chybějících částí geometrické výzdoby kamen. Započaly tvarové a barevné retuše četných drobnějších poškození glazury a střepu, kterými je zasaženo 95 % kachlů.

Foto: Muzeum Cheb

„Kamna se nyní nachází ve třetí, předposlední etapě prací, po jejímž dokončení budou kachle převezeny do chebského muzea a tam kamnářsky sesazeny,“ doplnila ředitelka muzea Martina Kulová.

Foto: Muzeum Cheb