V Chebské nemocnici se situace nelepší. Podle primáře probíhá selekce pacientů

Situace na Chebsku z hlediska pandemie COVID-19 je tragická, přesto ministr zdravotnictví dál odmítá jednat s Německem o otevření hranic pro sanitky. Nejbližší lokalita, kam lze těžce nemocné covidové pacienty z přetížené chebské nemocnice transportovat, bývá až ve stovky kilometrů vzdálených lokalitách.

Již i z oficiálních dokumentů Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že např. ve čtvrtek 21. 1. 2021 měl pacient smůlu – z důvodu nedostatečné kapacity nebylo možné jej transportovat do sousedních krajů a transport do kraje Vysočina byl pro pacienta příliš rizikový (viz příloha).

Výzvu ministru zdravotnictví za otevření hranic sanitkám podepsalo od 10. 1. 2021 již více než 1700 občanů, v převážné míře z okresu Cheb. K výzvě se připojila i řada osobností, např. bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, která k tomu na adresu vlády napsala: „Zde jde doslova o životy lidí a každý, kdo zanedbá svou povinnost je ochránit by měl nést odpovědnost, včetně odpovědnosti trestní.“ Své podpisy připojili i senátoři David Smojlak, Jan Horník, Miroslav Balatka, zástupci vedení města Chebu, členka vedení Karlovarského kraje Markéta Monsportová, nebo třeba i známý fotograf Jan Šibík.

Přes předání výzvy na Ministerstvo zdravotnictví dne 12. 1. 2021 a následnou urgenci předanou dne 22. 1. 2021 byla reakce z Ministerstva zdravotnictví dosud nulová (vyjma informace, že věc byla postoupena náměstkovi pro zdravotní péči, který však ze své funkce odstoupil). Ministr Blatný byl v této souvislosti 28. 1. 2021 kontaktován sokolovským senátorem Miroslavem Balatkou, avšak stále podle sdělení senátora Balatky ministr Blatný zastává názor, že není nutné žádat Německo o pomoc.

Vyjádření primáře Adamce – v Chebu stále dochází k selekci pacientů Od mediální pozornosti před cca 2 týdny se však situace v chebské nemocnici spíše ještě horší a dramatizuje. K tomu blíže aktuální vyjádření, které nám včera zaslal jeden z našich signatářů, primář interny v chebské nemocnici, MUDr. Stanislav Adamec:

„Situace v chebské nemocnici se za poslední 2 týdny, přes snahu převážet covidové pacienty do jiných nemocnic v České republice, nijak nezlepšila. Počet nově přijatých pacientů s nemocí COVID-19, kteří vyžadují intenzivní péči, je stále velmi vysoký, zatímco zdravotnický personál byl posílen minimálně. Lékaři i zdravotní sestry jsou už v podstatě za hranou svých fyzických i psychických sil. Okolnosti nás bohužel stále nutí pacienty selektovat. Musíme se běžně rozhodovat, kterému z pacientů umožníme připojení na plicní ventilátor a kterému ne. Obdobné je to s otázkou umístění pacienta na lůžko pro intenzivní péči.

Navíc narážíme na problém s kapacitou sanitních vozů pro transport, a to i standardních pacientů, kterých denně odvážíme do jiných zařízení v kraji i mimo kraj cca 10 a k tomu je třeba přičíst nejméně 2 intenzivní ventilované pacienty každý den. Je to často celodenní martirium vzhledem k  omezenému počtu sanitních vozů přepravních služeb v důsledku onemocnění řidičů nemocí COVID-19.“

Argumenty, že vše zvládáme uvnitř republiky, už neplatí (viz oficiálně přiznaný případ nejbližšího volného lůžka na Vysočině, kam už raději pacienta ani netransportovali). Argument, že v Německu jsou všechna Covidová lůžka stejnak beznadějně naplněná, je zavádějící. Počty volných lůžek se sice i v Německu neustále mění, avšak ke dni 30. 1. 2021 bylo např. v sousedním okrese Vogtlandkreis (Sasko) volných 14 lůžek vyčleněných pro intenzivní péči, v sousedním okrese Wunsiedel (Bavorsko) 7 takových volných lůžek a v sousedním okrese Hof (Bavorsko) 6 takových volných lůžek (zdroj: https://www.intensivregister.de/#/aktuellelage/kartenansichten). I kdyby však nebylo aktuálně v blízkém Německu volné jediné místo, nikdo nemůže s určitostí konstatovat, že za týden nebo za měsíc na druhé straně hranic volná lůžka nebudou.

Právní umožnění přeshraniční koordinace pacientů s Německem je nezbytné minimálně do té doby, dokud celá pandemie COVID-19 neskončí. Stát je povinen učinit maximum možného pro záchranu životů svých občanů.

Libor Dušek

Za úvodní signatáře výzvy:

Mgr. Libor Dušek, advokát, Cheb

Mgr. Petr Hruška, Ph.D., farář Římskokatolické farnosti Cheb

Alena Votavová, DiS., ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s., Cheb

Anna Vohralíková, studentka KALD DAMU, Cheb