Na cyklostezku Všeborovice – Šemnice je zákaz vstupu

Na cyklostezku Všeborovice – Šemnice je zákaz vstupu. Vlivem počasí došlo k sesuvu kamenů z přilehlého strmého kamenného svahu na nově vybudovanou část trasy v úseku za tábořištěm Hubertus cca 2,6 km z celkové trasy cyklostezky (4,8 km), měřeno od chatové osady. Současně upozorňujeme i na aktuální zákaz vstupu v tomto úseku lesa z důvodu prováděných těžebních prací Lesy ČR.

Zdroj: KKÚ