Ašským došla trpělivost. Nádoby na tříděný odpad jsou pod kamerami

V Aši se dlouhodobě potýkají s nepořádkem kolem nádob na separovaný odpad a kontejnerů na domovní odpad, zejména v sídlištích.  Alespoň částečně by mohl tento nešvar napomoci řešit kamerový systém, který je v těchto dnech instalován s tím, že bude monitorovat převážně stanoviště separačních nádob. Několik kamer se umisťuje také do jiných míst, například tam, kde dochází ve větší míře k poškozování obecního majetku (parky, hřiště, atd.).

Foto: Ilustrační

„Po Aši a okolních obcích jsou v současné době rozmístěny nádoby na separační odpad dohromady na 89 stanovištích,“ informoval odpadový hospodář města Ing. Jan Bečvář. Úklid nepořádku kolem separačních nádob, kam jsou lidé schopni odložit prakticky cokoliv, je dle jeho slov každodenní náplní činnosti Ašských služeb. „Extrémním příkladem dlouhodobé špatné situace může být pondělí 28. prosince loňského roku, kdy bylo z celé Aše svezeno 36,4 tuny směsného odpadu, z toho do běžných popelnic lidé odložili 26 tun a zbytek, tedy více jak 10 tun, jsme posbírali kolem separačních nádob a v sídlištích, u kontejnerů na domovní dopad. Třetina odpadu se nám tedy de facto povalovala na ulicích,“ uvedl odpadový hospodář dále.

„Jen doplním, že běžně Ašské služby uklidí u separačních nádob v průměru jednu tunu odpadu denně, čili kolem 250 tun za rok. Většiny tohoto odpadu mají občané přitom možnost zdarma zbavit se na separačním dvoře,“ uzavřel J. Bečvář. Pozn.: provozní doba separačního dvora v Hedvábnické ulici: pondělí až pátek: 06 – 17 hodin, sobota: 08 – 14 hodin, neděle: zavřeno.

Kamery mají napomoci v odhalování a usvědčení původců nepořádku. Obsluhy systému se ujme městská policie a výstupy budou sloužit jako podklad pro pokutování za přestupek.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši