Historická prohlídka Mariánských Lázní bude ve znamení Vánoc

Poslední letošní historická prohlídka města Mariánské Lázně proběhne tentokrát trochu jinak. Zájemci se dozvědí zajímavosti o vánočních zvycích, zimní sezóně v lázních před 200 lety a podívají se až ke Králi smrků. Průvodkyní bude Milena Kafková, členka výboru Klubu československých turistů v Mariánských Lázních. Sraz účastníků je naplánován na sobotu 19. prosince ve 12.30 hodin u Turistického informačního centra. Délka prohlídky je přibližně 2,5 hodiny. Doporučená je vhodná obuv do lesa.

Foto: Archiv organizátorů