COVID-19: Kdy třídit odpad? Jak naložit s použitými rouškami?

Vzhledem k rostoucím počtům onemocnění virem COVID-19 je dobré připomenout pravidla pro nákladní s odpady v domácnostech. Pokud se v rodině vyskytne potvrzený případ koronaviru nebo je nařízena karanténa, je potřeba dočasně přerušit třídění odpadů.

Domácnosti s pozitivně testovanými členy nebo s osobami v karanténě odpad netřídí, navíc jej musí i před vhozením do směsného kontejneru/popelnice řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky.

Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, což vychází z doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Použité jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do dalšího sáčku a opět zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni všichni, kteří s odpadem zacházejí. Vzniku těchto odpadů lze částečně předcházet využitím opakovaně použitelných prostředků, jako jsou například látkové roušky.

Zdroj: MŽP

Jak by měla postupovat domácnost s potvrzenou nákazou koronavirem? * 

V tomto případě pro vás platí všechna výše uvedená pravidla a doporučení týkající se nakládání s odpady, vyjma povinnosti třídit odpad. Zároveň by veškerý odpad a ochranné pomůcky měly být vyhazovány ve dvou silnostěnných plastových pytlech. Pokud silnostěnné pytle nemáte, lze použít dva standardní sáčky na odpad. „Vnější stěna pytle či sáčku by měla být ošetřena desinfekcí. Podle Státního zdravotního ústavu existuje riziko nakažení koronavirem při manipulaci s infikovaným odpadem,“ varuje Mana. V ideálním případě by měl odpad vynést někdo z blízkých, sousedé či dobrovolníci. Zabrání se tak dalšímu pohybu nakaženého na veřejnosti.

Postup při likvidaci jednorázových ochranných a hygienických pomůcek:

Použité roušky, ústenky, respirátory vložte do plastového sáčku. Tento balíček vložte do dalšího uzavíratelného pytle na odpad.
V domácnostech s potvrzenou nákazou používejte plastové pytle s tloušťkou stěny minimálně 0,2 mm. Pokud je nemáte, použijte dva standardní sáčky.
Pytel s použitými ochrannými pomůckami pořádně uzavřete.
Pokud jste v karanténě, nebo máte potvrzenou nákazu COVID-19, nevztahuje se na vás povinnost třídit odpad.
V případě karantény, nebo domácí léčby koronaviru ošetřete povrch pytle desinfekčním prostředkem.
Nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.
Vyhoďte odpad do nádoby. V žádném případě nepokládejte odpad k popelnicím.
Dbejte zvýšených hygienických opatření.

*Zdroj: psas.cz