Přehled odběrových míst v Karlovarském kraji

U každého odběrového místa je uvedeno, kde jsou přijímáni lidé indikovaní k odběru praktickým lékařem či hygienikem (mají v systému zavedenou elektronickou žádanku) a kde samoplátci. V případě, že SRN změní podmínky pro pendlery, a bude zapotřebí více možností pro testování samoplátců, informace budou aktualizovány.

  • Odběrové místo Nemocnice Cheb (K Nemocnici 17). Určeno pouze lidem s elektronickou žádankou indikovaným praktickým lékařem či hygienikem.
  • Odběrové místo v Nemocnici Karlovy Vary (na parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části nemocničního areálu). Pro osoby s elektronickou žádankou.
  • Odběrové místo Lab In v Karlových Varech (Bezručova 1098/10). Pro samoplátce, případně i pro osoby s elektronickou žádankou.
  • Odběrové místo Lab In v Mariánských Lázních (Komenského 515/6). Pro osoby s elektronickou žádankou i samoplátce.
  • Odběrové místo Lab In v Aši, Nemocniční 52 (areál LDN Carvac). Pro osoby s elektronickou žádankou i samoplátce.
  • Odběrové místo Sokolov – NEMOS, Komenského 77 (areál společnosti Sokolovská bytová).  Pro osoby s elektronickou žádankou.
  • Odběrové místo NZZ Garant-Service (Fr. Krejčího 6 – před rodinným domem Karlovy Vary). Určeno samoplátcům.
  • Odběrové místo Poliklinika Flora Cheb (Májová 582/19). Určeno osobám se žádankou i samoplátcům.

Telefonní linka pro osoby indikované k odběru lékařem či hygienikem: 950 380 380​

Seznam odběr​ových míst pro testy na COVID-19 v ČR najdete na stránkách MZČR:https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/