Rezervace odběrů na Covid-19 pro indikované osoby je spuštěna

S účinností od středy 7. října je na základě rozhodnutí Krizového štábu Karlovarského kraje zprovozněn jednotný systém pro rezervaci termínů odběru na Covid-19 na odběrových místech.

Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19.

Systém rezervace termínu odběru pro indikované osoby

Kontakt pro rezervaci termínu odběru: 950 380 380

Cena volání na telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Účastnická čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

Provozní doba : Ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin. Provozní doba se může upravovat podle skutečné potřeby.

Pro koho je linka určena: Tato telefonní linka je určena pouze pro osoby, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odběru může provést i lékař pro své pacienty.

Rezervace termínu odběru je možná pouze po vystavení žádanky.

Postup pro provedení rezervace

 • Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:
 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • telefon,
 • adresa trvalého bydliště a v případě nutnosti odběru doma i adresu, na níž bude proveden odběr mobilním týmem.

Bez sdělení těchto údajů není možné rezervaci dokončit.

Pravidla pro návštěvu odběrového místa

 • Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně infekční pacienti, dodržujte, prosím, tyto zásady:
 • Termín odběru si VŽDY rezervujte předem na výše uvedeném telefonním čísle.
 • Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.
 • Pokud Vám termín přestal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo změnu na výše uvedeném telefonním čísle! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít.
 • Informujte se o průběhu odběru na konkrétním odběrovém místě.
 • V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.
 • Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.
 • Mějte připraveny osobní doklady a v případě, že Vám Váš praktický lékař vydal tištěnou žádanku, mějte ji s sebou.

Pro imobilní osoby nebo na základě rozhodnutí lékaře, zprostředkuje objednávkové call centrum odběr mobilním týmem.

Upozornění: Linka 950 380 380 neslouží k rezervaci termínu odběru pro samoplátce.

Odpovědi na dotazy týkající se cestování, výsledků prováděných testů, rizikových kontaktů, karantény, aktuálně platných mimořádných opatření a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní linky 1221.

V případě zdravotních potíží kontaktujte svého praktického lékaře nebo linku 155.