Oprava chebské nádražní budovy spolkne stovky milionů

Na celkem 820 milionů korun vyjde oprava budovy chebského nádraží v Chebu. Stavební práce tady začnou v zimě příštího roku, ale už teď se všechny práce postupně připravují. A bude vypsáno i výběrové řízení. Nádražní budova je památkově chráněná a tak při její opravě bude muset Správa železnic postupovat pod dohledem památkářů. Oprava potrvá dva roky, takže až do roku 2023.

„Konkrétní úpravy budou známy, až po zpracování dokumentace pro společné povolení a vydání společného povolení. Vliv na vše, tedy i na vstupní dveře do haly, bude mít zejména souhlas odboru památkové péče. Budova projde kompletní rekonstrukcí. V prostoru mezi výpravní budovou a poštou vznikne nové parkoviště o kapacitě zhruba 20 parkovacích míst. Nově přibudou i uzamykatelné cykloboxy pro úschovu i dobíjení kol,“ sdělila tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

V budově se připraví úplně nové zázemí jak pro zaměstnance, kteří už v budově jsou, tak pro zaměstnance, kteří se do budovy sestěhují i z jiných vzdálenějších objektů.

„Už od počátku přípravy této investiční akce jsme v kontaktu s příslušným odborem památkové péče i Národní památkovým ústavem. Podmínky pro rekonstrukci jsou velmi přísné. Veškeré navrhované stavební úpravy s nimi musí být průběžně odsouhlasovány, což je velice časově náročné. Například, některá umělecká díla musí být restaurována. Prvky, které budou nahrazovány, musí být přesnou rozměrovou, materiálovou a vizuální kopií a podobně. Cena rekonstrukce je i kvůli těmto podmínkám očekávána o 80% vyšší oproti běžným cenám stavebních prací,“ vysvětlila mluvčí.

Cestující budou muset během stavebních prací počítat s omezeními.

„Rekonstrukce částečně omezí pohyb cestujících i provoz služeb. Budeme se snažit naplánovat rekonstrukci tak, aby byl dopad na cestující co nejmenší. Podmínkou rekonstrukce bude 14-ti hodinová pracovní doba realizační firmy a nepřetržité zachování základních služeb pro cestují,“ dodala Nela Friebová.