Na statku v Nové Vsi se víkend ponese ve znamení předení a tkaní

Do tajů předení i tkaní budou pronikat návštěvníci statku v Nové Vsi. V sobotu 6. a v neděli 7. června se přítomní dozvědí zajímavosti z historie znovuobnovovaného řemesla.

„Statek číslo 8 v Nové Vsi u křižovatky je kulturní památkou,  patří mezi dochované chebské hrázděnky,“ vysvětlila organizátorka akce Václava Haňáková.  Proto  jsme se rozhodli se zpřístupnit statek kolemjdoucím každý víkend během léta a podzimu letošního roku  vždy od 12.00 – 18.00 hodin a nabídnout jim prohlídku hrázděnky. Návštěvníci se budou moci podívat do atelieru, kde nahlédnou pod ruce kováři, nožíři, ale také  zhlédnou výrobu šperků. O tajemství svého řemesla se podělí tkadlena, která umožní zájemcům vyzkoušet si třeba předení,“ sdělila.

Organizátorka také chystá menší, tematicky zaměřené výstavy. V plánu má expozici z dějin odívání od středověku po 50. léta 20. století. „Příští víkend uvítáme spisovatelku Annu Šochovou, která  nám předvede ve svém cyklu Tajemství truhel a prádelníků našich prababiček kousky ze svých sbírek,“ informovala organizátorka.  Také na děti organizátoři nezapomínají. V dílně si ty šikovnější  budou moci sami odlévat podkovičky z cínu

I o žaludky návštěvníků se na starku postarají. Pokud počasí dovolí, budou se opékat na ohni klobásy a špekáčky. Ke koupi bude také zmrzlina, káva, pivo i ledový čaj.  Zhlédnout bude možné i kuchařské umění našich předků.

Retrovíkendy budou na statku č. 8 v Nové Vsi u Křižovatky po celé prázdniny,  kromě možnosti ohmatat si řemeslo nabídnou každý víkend nějaké překvapení  a zajímavého hosta.  Příležitost posedět v milém a zdravém prostředí.