Situaci firmám ztěžují uzavřené hranice, shodli se podnikatelé

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) už podruhé během koronavirové pandemie zpracovala dotazníkové šetření, které zjišťovalo aktuální situaci podnikatelů v našem regionu, tentokrát ve spolupráci s agenturou Czechinvest. Díky jeho výsledkům mohou zástupci KHK KK předávat relevantní informace kompetentním orgánům, aby následně byla státní podpora podnikatelů a firem opravdu efektivní. A co z druhého dotazníkového šetření vyplynulo? Aktuálně je největším problémem firem v Karlovarském kraji pokles zakázek a omezený přeshraniční pohyb. Velká část podnikatelů by proto nyní uvítala především znovuotevření hranic, snížení povinných odvodů, státní podporu investic a také návrat k takzvaně normálnímu životu.

Druhého dotazníkového šetření se zúčastnilo 82 firem z celého Karlovarského kraje, a to z pěti hlavních oborů činnosti – služby (51 %), zpracovatelský průmysl (40 %), doprava (3 %), stavebnictví (5 %) a zemědělství (1 %). Do průzkumu byli zahrnuti živnostníci bez zaměstnanců, malé a střední firmy a velké firmy do 630 zaměstnanců. Zástupci firem odpovídali v první polovině května.

„Mimořádná opatření zasáhla nějakým způsobem více než tři čtvrtiny podnikatelů v Karlovarském kraji, což je oproti březnovému otazníkovému šetření nárůst o 25 %,“ uvedl předseda představenstva KHK KK  Mgr. Tomáš Linda, MBA. „Sedmatřicet procent subjektů omezilo svůj provoz nebo činnost na 25 až 75 %, ještě větší omezení pak musela zavést necelá třetina dotazovaných firem. Ty nyní podnikají maximálně na 25 %, případně vůbec,“ uvedl s tím, že nejčastěji negativní dopady zaznamenává sektor služeb a silniční doprava.

Devadesát procent podnikatelských subjektů trápí pokles počtu zakázek. Téměř polovina subjektů zaznamenala pokles o 50 a více procent. Valná většina dotazovaných, konkrétně 67 %, očekává další pokles zakázek i v následujících týdnech. „Je zde ale vidět optimističtější prognóza podnikatelů, v březnu totiž propad zakázek očekávalo 87 % podnikatelů,“ podotkl Mgr. Tomáš Linda, MBA. I přes to ale někteří nevylučují, že budou muset podnikání ukončit.

Své zaměstnance podle květnového průzkumu muselo propustit 17 % subjektů. Většina z nich,    70 %, je ze sektoru služeb, převážně z hotelnictví, cestovního ruchu a lázeňství. Jak z průzkumu vyplývá, velká část firem bude propouštět své zaměstnance po ukončení programu Antivirus, který je nejvyužívanější státní podporou. Tento program je pro zatím schválen do konce května. Největší přísun nezaměstnaných se tedy dá předpokládat v červnu a červenci.

Kromě poklesu zakázek značně komplikuje chod oslovených firem omezený přeshraniční pohyb. „Ačkoliv dochází k rozvolňování restriktivních opatření, hraničních přechodů se to zatím takřka nedotklo. Celých 43 % respondentů uvedlo, že je pro ně současný stav nedostačující a uvítali by další rozvolňování, především otevření dalších hraničních přechodů. Nejčastěji požadují otevření hraničního přechodu Aš – Selb,“ sdělil ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž.

Dotazníkové šetření tedy jasně ukázalo, co by nyní firmám pomohlo. „Největší část respondentů chce znovuotevření hranic pro usnadnění pohybu zboží a osob. Čtvrtina by pak uvítala uvolnění restriktivních opatření a návrat k normálnímu životu, dalších jednadvacet procent podnikatelů by bylo rádo, pokud by došlo ke snížení povinných odvodů, zvýšily se státní investice, případně existovaly dotace na nájemné, případně se snížilo DPH na ubytovací služby. Část podnikatelů v dotazníkovém šetření také uvedla, že by situaci pomohlo prodloužení programu Antivirus i na další měsíce,“ dodal Mgr. Tomáš Linda, MBA.