Karlovarský kraj během víkendu obdržel zdravotnický materiál

Karlovarský kraj během víkendu obdržel respirátory, roušky a další ochranné prostředky pro zdravotníky, záchranáře, praktické lékaře, zubaře, sociální služby a další.

Krajský radní Jan Bureš upřesnil: „Dodávka od ministerstva zdravotnictví v počtu 3800 respirátorů, 8 tisíc roušek a 1000 litrů dezinfekce je účelově určena pro karlovarskou a chebskou nemocnici, pro Zdravotnickou záchrannou službu a další organizace, které jsou přímo řízené ministerstvem, například pro hygieniky, některá lázeňská zařízení a další.

INFORMACE K DISTRIBUCI A VÝDEJI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ:
Výdej ochranných prostředků z dodávky Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví ČR zahájí krajský úřad v pondělí 23. března 2020.

Ze zásilky ministerstva vnitra, která činí přes 12 tisíc respirátorů, kraj rozdělí 2500 kusů respirátorů pro nemocnice v Sokolově a v Ostrově, 600 kusů pro sociální služby, 30 kusů respirátorů pro hasiče, kteří slouží na hraničních přechodech. Celou zbývající část pak dostanou praktičtí lékaři a ambulantní specialisté asi v 30 různých odbornostech z celého kraje. Věříme, že si všichni ochranné pomůcky včas vyzvednou, děkujeme moc za součinnost a trpělivost a budeme společně čekat další tolik potřebnou zásilku.“

INFORMACE K DISTRIBUCI A VÝDEJI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ:
Výdej ochranných prostředků z dodávky Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví ČR zahájí krajský úřad v pondělí 23. března 2020.

Pro odbornosti:
Všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, pneumologie a ftizeologie, gynekologie, endokrinologie a diabetologie, neurologie, klinická onkologie, chirurgie, ortopedie, onkochirurgie, nefrologie, urologie, zubní lékařství, oftalmologie, algeziologie – léčba bolesti, psychiatrie, radiologie, revmatologie, hematologie, angiologie, gastroenterologie, klinická biochemie, orální chirurgie, traumatologie, alergologie, dermatovenerologie, foniatrie, lékárny, porodní asistentka, domácí péče

Ve výdejních místech v 7 městech regionu, 23. 3. 2020 od 8.00 – 17.00 hodin:
Ostrov, Mírové náměstí 733, Ostrov, Dům kultury, T klub
Karlovy Vary, Moskevská 34, K. Vary, Městská policie Karlovy Vary
Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, Městská policie, vnitřní dvůr městského úřadu
Cheb, Jiráskova 2, Cheb, Městská policie, garáž vedle vstupu
Mariánské Lázně, Ruská 155, M. Lázně, stará budova městského úřadu, přízemí
Aš, Kamenná 52, Aš, Městský úřad, přízemí – podatelna
Kraslice, Náměstí 28. října 1438, Městský úřad Kraslice

S sebou je třeba vzít:
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, popřípadě registraci – uvedena musí být aspoň 1 výše vyjmenovaná odbornost

Každý ze zdravotníků výše uvedených odborností obdrží 9 kusů respirátorů na 1 místo poskytování služeb, dále je třeba prokázat, že zařízení je v provozu
Výdej pro poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a pro provozovatele dopravní zdravotní služby:

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, garáž č. 11, 23. 3. a 24. 3. 2020 od 8 – 12:00 hodin, je třeba prokázat, že zařízení, kde se poskytuje péče, je v provozu
UPOZORNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ SI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ:
Kdo si nebude moci ze závažných důvodů vyzvednout ochranné prostředky ve výše uvedených výdejních místech ve stanovených dnech a časech, si budou moci zásilku vyzvednout v úterý 24. 3. 2020 od 13:00 do 16:00 na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary (kontaktní telefon: Vladimír Šumina – 736 650 102).