Vzácná kamna Williho Russe budou zrestaurována. Lidé je pak uvidí v muzeu

Do konce února budou vzácná kamna Williho Russe, která jsou umístěna na Chebském hradě, rozebrána a připravena k restaurování. Lidé je budou moci zhlédnout po obnově již na podzim letošního roku v chebském muzeu.

Foto: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Kamna ze sbírky Muzea Cheb, která vytvořil v letech 1941-1944 sochař a keramik Willy Russ, jsou hodnotná svou jedinečností a řemeslným zpracováním, ale i historickou a etnografickou vypovídací hodnotou – vyobrazením a popisu lidových zvyků a přesným zachycení krojů. Od září 2019, kdy byla kamna stojící na Chebském hradě předána restaurátorskému ateliéru Sylvy Antony Čekalové, probíhá jejich postupné rozebírání a následný tranfer jednotlivých částí do ateliéru.  V něm bude probíhat až do podzimu jejich restaurování od čištění kachlů od nevhodně použitého spojovacího materiálu, odsolení, konzolidace glazury až po domodelování otlučených a doplnění chybějících prvků. Poslední etapou pak bude jejich kamnářská rekonstrukce. Akce za 1,2 mil. Kč je financována z rozpočtu Karlovarského kraje.

Foto: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Kamna, dosud dlouhodobě vystavená v nevhodných klimatických podmínkách, by měla být na podzim 2020 nově umístěna v expozici Muzea Cheb ve stabilním prostředí. Vzhledem k předpokládanému zájmu návštěvníků i své velikosti se stanou první vlaštovkou nově plánované etnografické expozice v Müllerově domě a jejich instalace bude doplněna i dalšími etnografickými předměty z muzejní sbírky. Místnost bude takto připravena a prezentována již při otevření muzea po probíhající rekonstrukci, které se předpokládá v dubnu, s tím, že kamna v ní budou instalována po svém restaurování. Návštěvníci budou mít možnost v době stavby kamen v rámci návštěvy muzea sledovat jejich sestavování a práci restaurátorů přímo na místě.

Foto: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

V rámci plánované nové instalace kamen W. Russe, která se uskuteční na podzim po jejich restaurování, připravují pracovníci muzea novou místnost s etnografickou expozicí. Ta bude veřejnosti představena již při otevření muzea na jaře, proto pracovníci údržby už nyní připravují stupínek, na němž pak kamna budou stát. 

Zdroj: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje