Aš chce přemístit památník Americké armády k radnici, na úpravy okolí žádá o dotaci

Ašský památník Americké armády by mohl stát u radnice. Nyní monument stojí v linii zamýšlené řadové zástavby, kde jsou veškeré inženýrské sítě, navíc k němu není prakticky žádná přístupová cesta, protože terén je zde vyvýšený a od chodníku je proto oddělen cca 80 centimetrů vysokou opěrnou zdí. Památník americké armády je na Masarykově náměstí od roku 1990. Instalaci dohodlo Občanské fórum s vedením města v lednu, už o tři měsíce později byl slavnostně odhalen.

Vizualizace památníku na novém stanovišti

Usnesení č. 01/06/20 Rada města Aše po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Aš – přemístění Památníku americké armády“ do Státního programu Ministerstva obrany – Zabezpečení péče o válečné hroby a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města v roce 2021 za podmínky získání dotace.

Stávající umístění památníku

Tolik usnesení Rady města Aše z 6. ledna tohoto roku, kterým byl učiněn další krok k přemístění památníku Americké armády ze sadů Míru k radnici. Přesunutí monumentu a úpravy jeho okolí vyjdou dle projektové dokumentace na dva milióny korun. Dotace od státu je až 80 % uznatelných nákladů.

V současné době je památník v linii zamýšlené řadové zástavby, kde jsou veškeré inženýrské sítě. O pozemky má vážný zájem investor, který tu plánuje bytovou výstavbu, proto je potřeba tyto parcely uvolnit. Jako nové stanoviště byla vybrána plocha mezi radnicí a Goethovým náměstím, kde je počítáno nejen s instalací samotného památníku, který by měl být nově vnímán jako Památník svobody, ale také s novým přístupovým chodníkem, schodištěm a dalšími úpravami.

Další podrobnosti k památníku jsou v článku Památník americké armády se má do dvou let přemístit ze sadů Míru k radnici

Vizualizace památníku na novém stanovišti

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši

Vizualizace památníku na novém stanovišti