Seniore, dávej si pozor!  Preventivní projekt je určen seniorům

V loňském roce probíhal na území Karlovarského kraje preventivní projekt s názvem „Senior Kurýr“, který byl zaměřen na osoby starší 60 let.

Foto: pasja1000

Cílem projektu bylo zejména snížení nápadu trestné činnosti páchané na seniorech a zvýšit pocit jejich bezpečí, jak při ochraně svého majetku, života i zdraví. Projekt se dále orientoval na informovanost seniorů a zvýšení jejich právního vědomí. Účelem projektu bylo zaměřit se i na neaktivní seniory, kteří nenavštěvují oslovené seniorské spolky.

Projekt „Senior Kurýr“ byl zprvu realizován jen na územní Karlovarska, kdy preventisté oslovovali seniorské spolky a pečovatelské domy s možností návštěvy a následné besedy určené seniorům. Sami senioři měli získané vědomosti z besedy šířit dál mezi své přátele a neaktivní seniory a zvyšovat tak jejich právní povědomí a informovanost. K tomu jim měl dopomoct balíček metodických pomůcek, jenž každý Senior Kurýr v závěru besedy obdržel.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu seniorů byli s projektem seznámeni i senioři z dalších míst Karlovarského kraje a projekt bude nadále realizován na krajské úrovni i v letošním roce. V případě Vašeho zájmu o besedu ve Vaší obci či seniorském spolku nás prosím kontaktujte na emailové adrese: vera.hnakova@pcr.cz.

Projekt Senior Kurýr v Karlovarském kraji probíhal díky finanční podpoře Ministerstva vnitra České republiky.