Rekonstrukce nádraží postupuje. Změnilo se označení nástupišť

Oprava chebského nádraží za půl miliardy korun jde do poslední fáze. Nyní pracuje stavební společnost na třetím nástupišti a potřebné úpravy dělá i na tom druhém. Kompletní opravu dokončí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ještě letos. Kromě nových kolejnic a informačního systému se musí už teď všichni připravit i na další novinku. Tou je nové číslování nástupišť. „Přišla jsem na nádraží a koukala jsem, že na informační tabuli už není napsané nástupiště 3 nebo 2, ale číslo kolejnice. Spěchala jsem na vlak a v té rychlosti jsem si vůbec nedokázala uvědomit, které nástupiště se tím myslí,“ uvedla cestující Alena z Chebu. „Běhala jsem z druhého nástupiště na třetí. Nakonec jsem ten vlak našla,“ poznamenala.

Podobně si stěžujících lidí je na nádraží víc. Zejména seniorům vadí, že novému číslování nerozumí. Označení z nástupišť na číslo koleje zůstane ale i v budoucnu.

„Označení nástupišť odpovídá novým pravidlům SŽDC pro umísťování a vzhled prvků orientačního a informačního systému. Ta se postupně zavádějí i v dalších rekonstruovaných železničních stanicích, například v Berouně nebo Plzni, a odpovídají pravidlům známým z většiny ostatních evropských zemí,“ vysvětlila tisková mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Cestující také překvapilo, že se rozbouralo už hotové druhé nástupiště. Je to z důvodu toho, že na začátku stavby se nepočítalo s umístěním eskalátorů.   

„V průběhu realizace stavby byl vznesen dodatečný požadavek města Cheb na osazení eskalátorů u vstupů na druhé a třetí nástupiště, který jsme akceptovali jako oprávněný. V té době už probíhala rekonstrukce 2. nástupiště, práce na výstupu z podchodu byly tedy zastaveny, byla zpracována projektová dokumentace a nyní pokračují stavební úpravy pro umístění eskalátorů, následovat bude jejich montáž,“ dodala tisková mluvčí SŽDC Friebová. Montáž eskalátorů včetně stavebních úprav je samostatnou doprovodnou stavbou, cena je zhruba 30 milionů korun                                                                       

VID