Návštěvníci se podívají do útrob přehrady Skalka

V rámci Dne otevřených dveří a Mezinárodního dne památek a sídel si zájemci prohlédnou jindy nepřístupná místa chebské přehrady Skalka. Akce se uskuteční v sobotu 7. září v době od 9 do 17 hodin. Návštěvníci se na komentovaných prohlídkách dozvědí informace o účelnosti a historii stavby.

Vodní dílo Skalka leží na řece Ohři a nachází se západně od Chebu. Její hráz je sypaná a materiál byl vytěžený nedaleko, na místě, kde se dnes nachází lukostřelecký areál. Celkový objem nádrže je 19,56 mil. m3 s plochou hladiny 378 ha.

Letos uplynulo už 55 let od uvedení přehrady do provozu. Na dni otevřených dveří se příchozí mohou dozvědět zajímavosti nejen z historie vodního díla, ale také informace o jeho významu, důležitosti i provozování malé vodní elektrárny. Hlavním účelem, proč byla přehrada vybudována, je kompenzační nadlepšování průtoku vody v řece Ohři. Velmi zjednodušeně řečeno: voda, která na jaře taje se zachytí do nádrže a v době hydrologické nepřízně, která obvykle přichází koncem léta a na začátku podzimu, se v požadovaném množství pouští do vodního toku.

Přehrada rovněž plní funkci částečné ochrany území před povodněmi, ale je i rekreační oblastí. Vodní dílo prošlo v minulých letech několika nákladnými opravami a rekonstrukcemi. Mezi jednu z nejvýznamnějších akcí lze zařadit vybudování druhého hrazeného bezpečnostního přelivu, který zvýšil bezpečnost vodního díla v případě povodní.