V galerii představí Michael Zachař dílo Jana Trampoty

Na přednášku o díle jednoho z představitelů české krajinomalby a zakladatelů moderního českého výtvarného umění jsou zváni zájemci do chebské Galerie výtvarného umění. Michael Zachař přítomné v přednášce seznámí s jeho životem a dílem. Začátek je ve středu 3. září v 17 hodin v galerijní kavárně.

Vstupné na přednášku: 50 korun, členové klubu zdarma.