Titul Vesnice roku Karlovarského kraje putuje do Hazlova

Do letošní soutěže Vesnice roku Karlovarského kraje bylo přihlášeno 22 obcí. Titul získal Hazlov na Chebsku a obdrží Zlatou stuhu. Postupuje do celostátního kola. Výsledky budou vyhlášeny 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Foto: Archiv obce Hazlov

Výsledek hodnocení nadchl starostku Hazlova Lenku Dvořákovou: „Mám ohromnou radost, je to pochvala a ocenění pro všechny naše šikovné a aktivní občany, kteří se podílejí na životě v obci. Jednou z nejhezčích akcí u nás je Den dětí, do jehož organizace se zapojují opravdu všechny spolky. Moc všem děkuji, že jsme dokázali uspět,“ uvedla. Slavnostní ceremoniál předání Zlaté stuhy se v Hazlově uskuteční v průběhu srpna.

Krajského kola soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru, které mají do 7500 obyvatel a vlastní dokumenty zabývající se rozvojem obce. Držitele titulu i ostatní oceněné obce vybírá hodnotitelská komise, kterou v tomto ročníku vedla Rita Skalová, starostka města Skalná, jež v soutěži zvítězilo v roce 2017.  Hodnotí se především aktivita občanů, společenský život, občanská vybavenost a péče o veřejná prostranství, ale i využití informačních technologií

Do letošního ročníku Vesnice roku se přihlásilo celkem 205 obcí z celé ČR.