Komentované prohlídky jsou zaměřené na kříže

V pravoslavném chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních probíhají nové komentované prohlídky věnované tématu křesťanského kříže. Nejbližší akce se uskuteční v úterý 30. dubna od 15.30 hodin.

Právě na kříže a nové komentované prohlídky jsme se dotázali duchovního správce otce Metoděje.

Co vás přimělo k tomu připravit komentované prohlídky zaměřené právě na kříže?

V našem chrámu máme celou řadu různých typů zdobných křížů. Kříže jsou vyobrazeny na fasádě i v interiéru chrámu, jsou zasazeny na věžích, vymalovány na ikonách, máme zároveň i řadu žehnacích a procesních křížů. Vždy jsem přemýšlel nad tím, kdy a kde byly tyto kříže poprvé užity, jaký je jejich přesný význam, k čemu poukazují, a především mne zajímalo, proč je tolik různých typů křížů a zda se v průběhu staletí kříže nějakým způsobem vyvíjely. Dalším motivem je pokus o jakousi korekci a eliminaci motivů a zobrazení, které nejsou zcela orthodoxní a neodpovídají duchu pravoslavné spirituality.

Co máte konkrétně na mysli tou korekcí?

Náš chrám byl postaven v II. polovině 19. století. Je to období, kdy docházelo ve výtvarném umění křesťanského východu k integraci řady prvků a motivů západního křesťanského umění, které jsou pravoslavné duchovnosti cizí. Jsou to například nekanonická vyobrazení novozákonní Trojice – tedy Boha Otce, Syna a svatého Ducha. To samé platí i o motivech, které se začaly užívat při tvorbě žehnacích křížů a ikon vyobrazujících ukřižování. Takové obrazy akcentují Kristovo utrpení namísto jeho radostného vzkříšení. Tyto motivy do pravoslavného chrámu nepatří. Namísto duchovního zklidnění a rozjímání v divákovi probouzejí pocit viny a dluhu svým emocionálně vypjatým realismem akcentujícím právě utrpení. I pro budoucnost je třeba učinit rozhodnutí, které ikony jsou pro nás natolik důležité, abychom investovali do jejich restaurování, a se kterými ikonami se jednoho dne zkrátka rozloučíme. Obzvláště, pokud restaurování a péče o ikonu několikrát převyšuje cenu pořízení nové ikony.

O čem tedy nové komentované prohlídky pojednávají?

Během komentované prohlídky se návštěvníci seznámí s křesťanským pojetím kříže jako prostředkem spásy. Nebude chybět ani rozvíjející se a měnící se reflexe křížů, krucifixů a obrazů ukřižování ze strany křesťanů v průběhu staletí. Mnoho lidí zajímá právě rozdělení typů křížů a jejich symbolika a autentická podoba Kristova kříže, včetně osvojení a rozšíření kultu úcty ke kříži v Římské říši. Návštěvníci se seznámí i s různými kříži uloženými v chrámu sv. Olgy, převážně z 19. a 20. století. Na křížích bych také rád poukázal na hlavní rozdíly a odlišnosti teologických akcentů západního a východního křesťanského umění.

Který kříž v chrámu sv. Olgy je podle vás nejvíce zajímavý?

Na to je těžká odpověď. Každý z těch křížů je něčím pozoruhodný, má svůj vlastní příběh. Kříže se liší datem zhotovení, místem původu i uměleckou dílnou, která je vyrobila. Můj oblíbený je dřevěný žehnací kříž, který jsem dostal před dvěma lety z Ukrajiny. Kříž vznikl jako součást studijní práce. Je napsán eklektickým stylem kombinujícím nejrůznější umělecké motivy napříč staletími. Je krásný a přesný ve svém poselství. Je na něm zobrazen zesnulý Kristus bez jakéhokoliv patosu. Za tou smrtí na kříži cítíte řád, víte, že ten příběh ukřižováním nekončí. Kříž mi navíc připomíná styl Dionisia, mimořádně talentovaného ruského ikonopisce z 15. století. Blízký je mi také kovový žehnací kříž darovaný nám ruským patriarchou Pimenem. Silné osobní pouto mám ke svému kněžskému kříži, který jsem dostal při svém svěcení před .

Kdy je možné komentované prohlídky navštívit?

Nejbližší termíny komentované prohlídky zaměřené na kříže jsou 30. dubna, pak 14. května, 10. června, 8. a 29. července – pokaždé od 15:30. Případným zájemcům doporučuji ověřit si raději termín konání i telefonicky den předem na čísle 773 660 205. Součástí mé kněžské práce je, bohužel, vždy i jistá míra nepředvídatelnosti toho, kde budu muset být v nejbližších dnech.