Střížov se dočká kanalizace

Na více než dvanáct milionů korun vyjde výstavba kanalizace v obci Střížov na Chebsku. Všechno začne letos na podzim a stavba potrvá zhruba rok. Dosud tam kanalizace byla pouze v několika domech.

„Délka kanalizace bude zhruba 1710 metrů, z toho výtlak kanalizace je 1000 metrů, gravitační splašková kanalizace bude měřit 710 metrů. Ve Střížově vznikne také kanalizační čerpací stanice,“ informoval starosta města Chebu Antonín Jalovec.

Předpokládané celkové náklady stavby podle Smlouvy o vyrovnávací platbě jsou 12,4 milionu korun. Z celkových nákladů je pevný podíl společnosti Chebské vodovody a kanalizací (CHEVAK) 1,7 milionu korun, podíl města Chebu je 10,6 milionu korun.

„Vedení města zároveň předpokládá, že pokud bude dotační národní program otevřen, bude v srpnu možné požádat o dotaci na kanalizace z národního programu Státního fondu životního prostředí, kde se předpokládá získání dotace ve výši 60 procent nákladů stavby, tím by byl podíl města o výši získané dotace ponížen. Předpoklad dotace je 7,4 milionu korun,“ dodala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

V lokalitě je stávající kanalizace, která odvádí splaškové vody pouze z malé části Střížova, konkrétně ze šesti panelových domů, do už technicky dožilé čističky odpadních vod (ČOV), zbytek obce likviduje splašky individuálně.

„Jedná se o dostavbu kanalizace v přibližně 2/3 obce s tím, že bude zrušena stávající ČOV, splašky budou svedeny do kanalizační splaškové stanice, odkud budou čerpány přes kanalizační síť na ČOV Cheb. Pro obyvatele bude výstavba znamenat omezení příjezdu vozidel k nemovitostem a hluk vzniklý stavební činností,“ dodal starosta Jalovec.

Město Cheb bude v letošním roce budovat novou kanalizaci budovat také v ulici Zemědělská, kde připravuje celkovou rekonstrukci této silnice.

VID