Po prázdninách zasednou žáci ašské „zušky“ v novém

Rok trvající rekonstrukce prázdné části budovy bývalého učiliště v ašské Kostelní ulici pro Základní uměleckou školu je u konce. Investicí přesahující 40 miliónů korun škola získá moderní zázemí pro více než 500 žáků a téměř třicetičlenný pedagogický sbor.Aš nová zuška 1

Ašská „Zuška“ bude mít v novém působišti ke své činnosti k dispozici 16 učeben pro různé hudební obory a také tradiční učebnu pro hudební nauku. Budou zde také učebny dramatického oboru a pod střechou koncertní a divadelní sál, oddělený od sálu baletního speciální posuvnou stěnou, která v případě potřeby umožní zvětšení divadelního a koncertního sálu zhruba na dvojnásobnou velikost.

Škola rovněž nabídne dvě učebny výtvarného oboru – ateliér a keramickou dílnu a učebnu multimediální tvorby.

Stejně nezbytné jako prostory pro výuku jsou i prostory určené pro zázemí školy, což představují sklady, nová sociální zařízení, sborovna, ředitelna a provozní místnosti (servrovna, úklidová místnost).Aš nová zuška 2

Dokončuje se přístavba vstupního vestibulu, která bude také sloužit jako výstavní sál.

Budova bude mít bezbariérový přístup, jednotlivá podlaží jsou propojena novým výtahem. Rekonstrukcí objektu za účelem zřízení ZUŠ je zasaženo více než 1600 m² podlahových ploch. Stavbu provádí společnost RMC STAVBY Cheb, která má podle smlouvy o dílo stavbu s úpravami okolí dokončit k 31. červenci 2018.

Základní umělecká škola v Aši v současné době sídlí v budově v Šaldově ulici. Ve školním roce 2017/2018 bylo do školy přijato 530 žáků, z toho 277 do hudebního oboru a 253 do nehudebních oborů. Na škole vyučuje 27 pedagogů, působí zde také čtyři nepedagogičtí pracovníci.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši