Řidiči na Ašsku nedodržovali rychlost, teď bude problémové úseky hlídat radar

Mobilní radar v obcích Doubrava a Kopaniny, ale i na dalších vytipovaných místech. To je metoda, kterou chce ašská radnice čelit neukázněným řidičům. Impulsem k tomuto opatření byla petice obyvatel obou uvedených obcí, kteří si stěžovali na časté nedodržování předepsané rychlosti jízdy projíždějících vozidel (v Kopaninách max. 50 km/hod a v Doubravě max. 30 km/hod.) a žádali o řešení této situace.

Foto: Ilustrační

Rada města Aše už v dubnu odsouhlasila návrh dopravní komise, kterým bylo umístění stacionárního radaru na měření rychlosti jízdy v Doubravě. Při jednání s dodavatelem radaru bylo ale zjištěno, že takovýto nákup by rozpočet města zatížil neúměrně (cena radaru je cca 1,5 miliónu korun). Proto byly dohodnuty možnosti pouze krátkodobých pronájmů mobilních měřících zařízení.

Městská policie bude radarem rychlost měřit na vytipovaných úsecích na území celého města, kde někteří řidiči evidentně rychlost jízdy nedodržují. Výstupem z radarového zařízení budou podklady pro řízení o udělení pokuty městskou policií nebo ve správním řízení.

Co se týče Doubravy a Kopanin, jedná se o obce, kterými vede silnice k hraničnímu přechodu do Německa. Po připojení České republiky k Schengenským dohodám v roce 2007 zde doprava zhoustla natolik, že v Doubravě, kde není podél silnice žádný chodník (stejně jako v Kopaninách), byla před časem omezena rychlost jízda na 30 kilometrů. 

 

 Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši