Oprava Zemědělské ulice spolkne 40 milionů

Díry, chybějící chodníky a staré veřejné osvětlení. Tak v tuto chvíli vypadá Zemědělská ulice v chebské čtvrti Háje. Letos ulici město opraví a stát to bude celkem 40 milionů korun. Oprava potrvá více než rok a začne na podzim letošního roku. 

Foto: ilustrační

„Na opravách za desítky milionů korun se bude finančně podílet město Cheb a částečně Karlovarský kraj. Komunikace, která patří mezi průjezdní trasy městem, spadá nyní do majetku kraje. Ten ji po dokončení prací předá městu. Přestože se jedná o páteřní komunikaci zmíněné čtvrti, její stávající podoba tomu zdaleka neodpovídá. Vozovka je velmi úzká, její povrch značně poškozený, na řadě míst chybí chodník, jsou tam nepřehledné, nebezpečné úseky,“ sdělil chebský mluvčí Tomáš Ivanič.

Důležitost, a tudíž i dopravní zatížení Zemědělské ulice v posledních letech vzrostly i v důsledku toho, že tudy vede trasa k jednomu z nájezdů na jihovýchodní obchvat Chebu, který byl zprovozněn v roce 2015. V nejbližších měsících dojde k dokončení technické dokumentace a následně k výběru zhotovitele.

„Se zahájením prací se počítá v září letošního roku. Termín dokončení je pak naplánován na říjen roku příštího. S ohledem na důležitost komunikace bude nutné práce rozdělit do několika etap. Začít by se mělo kruhovým objezdem na místě nepřehledné křižovatky za mostem přes železnici a postupně pak pokračovat až ke křížení s Jesenickou ulicí,“ informoval chebský místostarosta Michal Pospíšil. Karlovarský kraj zafinancuje částkou přes 4 miliony korun vrchní vrstvu komunikace. „Investice města v odhadované výši kolem 40 milionů bude zahrnovat například výměnu podkladových vrstev komunikace, vybudování splaškové kanalizace, odvodnění, nové veřejné osvětlení či vybudování takzvané gravitační zdi, která umožní rozšíření chodníku v kritickém místě velmi nepřehledné zatáčky,“ dodal místostarosta.