Chebské nádraží získá bezbariérový přístup na nástupiště

Poklepem na kolejnici byla dnes slavnostně zahájena modernizace stanice Cheb, která je nejvýznamnějším železničním uzlem v celém Karlovarském kraji. Investorem stavby s předpokládanými celkovými náklady přesahujícími půl miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), její realizaci provede společnost STRABAG Rail. Cestující nebudou během modernizace nádraží nijak omezeni. Nástupiště budou přístupná.Nádraží 1

 „Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu bude vybudování výtahů, díky kterým se dostanou bezbariérově na všechna nástupiště. Jejich nástupní hrana v normové výšce 550 mm nad kolejí umožní pohodlný výstup a nástup do vlaků. Všechna nástupiště budou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také jejich zastřešení a stávající podchod,“ popisuje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Projekt dále zahrnuje práce na železničním spodku a svršku, jejichž součástí bude mimo jiné i vložení nových výhybek, které navíc získají elektrický ohřev. Rychlost vlaků projíždějících osobním nádražím se následně zvýší z 60 na 80 km/h.

Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a vyšší spolehlivosti provozu budou mít za důsledek zatraktivnění osobní železniční dopravy a následné zvýšení počtu cestujících a tržeb.nádraží 4

Stavba s názvem Modernizace ŽST Cheb je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše plánovaných nákladů na projekt dosahuje 516 895 367 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 83,49 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 15 351 564 €, tedy zhruba 388 931 873 Kč[i]. Financování z národních zdrojů zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.