Téma muzejní přednášky zní „Záchrana areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru“

Přednášku na téma „Záchrana areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru“ je pro zájemce připravena ve františkolázeňském muzeu. Akce se uskuteční ve středu 18. dubna od 19 hodin ve výstavní síni muzea. Přednášet bude Jaroslav Vyčichlo, předseda Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska.Přednáška muzeum F. L.

V malebné a tajemné krajině Doupovských hor se ukrývá hodnotný areál barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie od významného českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky z let 1731-1736 s farou a novým hřbitovem. Monumentální kostel v částečně zaniklé vsi Svatobor (Zwetbau), jeden ze dvou posledních stojících na někdejším území Vojenského újezdu Hradiště a zároveň jeden z největších na Karlovarsku, byl v minulosti značně zdevastován a nyní se nachází v havarijním stavu. Bez potřebných stavebních zásahů a rekonstrukčních prací hrozí objektu do několika let celkové zřícení.  Proto se areálu kostela ujal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště se snaží o jeho celkovou záchranu.

Veřejná sbírkaSpolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska se zabývá mapováním, dokumentací, obnovou, ochranou a propagací památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje. Hlavní oblastí zájmu spolku jsou nejzapomenutější a nejopomíjenější památkové objekty a památky ztracené či zaniklé.  Cílem je přivést člověka zpět do krajiny domova, vytvořit vztah k místu a kulturní krajinu znovu oživit.

Hlavní prostředky k naplnění cílů spolku tvoří výzkumná činnost v podobě mapování a terénní dokumentace památek, studium pramenů a zpracování historie objektů, tvorba popisů a soupisů památek, fyzická obnova poškozených, ohrožených či zaniklých památek a kulturní krajiny, jejich údržba a další ochrana a vzdělávací, informační a publikační činnost v oblasti památkové péče. Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska spolupracuje při realizaci cílů s obcemi, organizacemi, dalšími spolky, vlastníky a dalšími subjekty působícími v oblasti památkové péče a ochrany krajiny.

Jaroslav Vyčichlo (*1984) – předseda Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a autor regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska.