Svátky, které mění termín výplaty důchodů

Státní svátky a ostatní svátky stanovené zákonem letos opět zasáhnou do některých výplatních termínů důchodů, které klientům zasílá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ke změně výplatního termínu důchodu dojde v průběhu roku celkem sedmkrát, v pěti případech obdrží klienti díky svátkům důchod o jeden, dva či tři dny dříve. Státní svátek připadající na pátek 6. července posune termín důchodu o dva dny, Štědrý den dokonce o tři dny dopředu.peníze-1-na-web

Změna se týká uvedených výplatních termínů:

Důchody s výplatním termínem: Budou splatné:
Duben  
v pondělí 2. 4. 2018 v úterý 3. 4. 2018
Květen  
v úterý 8. 5. 2018 ve středu 9. 5. 2018
Červenec  
ve středu 4. 7. 2018 v úterý 3. 7. 2018
v pátek 6. 7. 2018 ve středu 4. 7. 2018
Prosinec  
ve čtvrtek 20. 12. 2018 ve středu 19. 12. 2018
v sobotu 22. 12. 2018 ve čtvrtek 20. 12. 2018
v pondělí 24. 12. 2018 v pátek 21. 12. 2018

Změna výplatních termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních.

Důchody vyplácí ČSSZ buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Občan si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.

ČSSZ k 31. 12. 2017 provedla 1 797 308 výplat důchodů na osobní účty klientů a prostřednictvím České pošty vyplatila 1 034 753 důchodů. 30 455 výplat bylo provedeno do zařízení sociálních služeb.