Stavba nové „hudebky“ nyní pokračuje také úpravami okolí budovy

O stavbě nové základní umělecké školy v areálu Kulturního centra LaRitma v Aši bylo referováno už vícekrát. Přeměna prázdných prostor několikapodlažní budovy na školské zařízení byla zahájena v červnu loňského roku. V současné době práce uvnitř komplexu finišují a zhotovitel se nyní zaměřil i na venkovní část stavby. Dílo má být dle smlouvy dokončeno k poslednímu dni měsíce května.Aš lidovka škola

FotoMilan Vrbata

Na fotografiích je současná podoba prostranství přiléhajícího k budově. Pro představu konečného výsledku úsilí stavbařů je přiložena také studie uspořádání okolního svažitého terénu, ohraničeného ulicemi Hlavní a Saskou. Přikládám také několik aktuálních fotografií z interiéru.

Stavbu provádí společnost RMC STAVBY Cheb, která vyhrála výběrové řízení s cenou bezmála 39 miliónů korun (cena bez DPH.

Základní umělecká škola v Aši v současné době sídlí v budově v Šaldově ulici. Ve školním roce 2017/2018 bylo do školy přijato 530 žáků, z  toho 277 do hudebního oboru a 253 do nehudebních oborů. Na škole vyučuje od září 2017 27 pedagogů, působí zde také 4 nepedagogičtí pracovníci.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši